top of page

The city of the future

BASTA urbanism is met een multidsciplinair team geselecteerd voor de ontwerpstudie Stad van de Toekomst. De studie is een gezamenlijk initiatief van BNA Onderzoek, de TU Delft, Vereniging Deltametropool, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Utrecht, de Directoraten-generaal Bereikbaarheid, Ruimte en Water en Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van BZK.

 

Onze studie is getiteld Fit for the Future en focust op de slimme, gezonde en (klimaat)adaptieve stad, met een nadruk op sport en actief bewegen.  Studielocatie is de oostrand van Utrecht in het jaar 2040.

 

Het project liep gedurende 2018 en is inmiddels afgerond met een boekpublicatie in 2019. Voor meer informatie:

https://www.bna.nl/onderzoeks-project/stad-van-de-toekomst/

Hieronder een aantal van onze belangrijkste aanbevelingen om te komen tot inclusieve, toekomstbestendige steden:

 

  1. Zet de gezondheid van de stedeling centraal. Een fysiek en mentaal gezonde bevolking is randvoorwaarde voor een succesvolle, inclusieve en welvarende stad.

  2. Verbind stad en landschap beter met elkaar. Maak van de stadsrand een hybride zone waar de transformatieopgave van stad en landschap aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

  3. Zet in op emissievrije gebieden en koppel de mobiliteitstransitie aan gezondheid door ruimte te maken voor gezonde mobiliteit in de breedste zin: wandelen, rennen, klimmen, kruipen, hinkelen, fietsen, steppen, skaten, skeeleren etc.

  4. Stimuleer de transitie van traditioneel agrarisch landgebruik en gesloten sportverenigingen naar een open en toegankelijk landschap dat ruimte biedt voor sport, spel, zorg, recreatie, klimaatadaptie en biodiversiteit.

  5. Ontwerp nieuw beleidsinstrumentarium dat adaptiviteit in ruimtegebruik en schaalvergroting van de transitieopgaves mogelijk maakt.

  6. Vorm nieuwe coalities en voorkom verkokering. Neem daarbij de ruimte om eerder genomen keuzes te heroverwegen en zet ontwerpend onderzoek in als continue vorm van beleid.

Er is veel interesse voor onze aanpak. Wilt u ook kennismaken met ons, neem dan contact op met Bas Horsting: bas@basta-urbanism.nl of +31 6 27132930.

Location

Utrecht

Client

BNA Research, TU Delft, Gemeente Utrecht, Vereniging Deltametropool, Ministry of Interior and Kingdom Relations, Ministry of Infrastructure and Water Management

Team

BASTA urbanism (team leader)

Studio Pinar Balat

Urban Dynamics

SensorTeam

Bureau Teekamp

Mulier Instituut

Karres+Brands

BASTA urbanism - Lunetten droog

Transforming the traditional agriculturul landscape into an open and inclusive landscape, dedicated to active movement, recreation, health care and biodiversity

BASTA urbanism - Lunetten nat

Preparing the Dutch landscape for the impact of climate change

BASTA_2018_SvdT_08-Masterplan.jpg

Aspirational masterplan: a metropolitan park with three new 'urban forts' providing food, sports and healthcare, housing and educational facilities

Study area: rethinking the edge between city and landscape

BASTA_2018_SvdT_02-Landschap-centraal.jp

Metropolitan landscape strategy as a driver in the global battle for successful and future proof cities

Kromhoutkazerne - Nature inclusive, active movement, kids

Kromhoutkazerne: make neighboorhoods nature inclusive and design them around kids and active movement

Principles of fit cities

Put health first: several urban principles that are required to make cities and their urban population fit and future proof

Sportlandgoed Kromme Rijn - Sports complex and healthcare

Sportlandgoed Kromme Rijn: combine sports facilities with health care and make them appealing places, connected to nature

Projected growth of the Randstad economic region

bottom of page